Väkivallan seuraukset


Esimerkkejä väkivallan seurauksista:

Psyykkiset ja emotionaaliset

  • Ahdistus, pelko, viha, toivottomuus
  • Ristiriitaiset tunteet
  • Univaikeudet
  • Avuttomuuden tunne / riippuvuus
  • Voi johtaa muutoksiin käyttäytymisessä ja jopa persoonallisuudessa

Fyysiset 

  • Mustelmat, naarmut, haavat, murtumat
  • Vakava loukkaantuminen / vammautuminen
  • Kuolema