Väkivallan seuraukset


Väkivalta jättää aina jäljet, vaikka ne eivät näkyisi päällepäin. Väkivallan seuraukset ovat usein pitkäkestoisia. Pitkään jatkuneen henkisen väkivallan seuraukset ovat vähintään yhtä haitallisia kuin fyysisen väkivallan ja siksi henkiseen väkivaltaan tulisi puuttua hyvissä ajoin.

Esimerkkejä väkivallan seurauksista:

Psyykkiset ja emotionaaliset

- Ahdistus, pelko, viha, toivottomuus
- Ristiriitaiset tunteet
- Univaikeudet
- Avuttomuuden tunne, riippuvuus
- Voi johtaa muutoksiin käyttäytymisessä ja jopa persoonallisuudessa

Fyysiset

- Mustelmat, naarmut, haavat, murtumat
- Vakava loukkaantuminen/vammautuminen
- Psykosomaattinen oireilu (esim. säryt ja kivut ilman ilmeistä aiheuttajaa)
- Kuolema