Väkivallan seuraukset


Väkivalta jättää aina jäljet, vaikka ne eivät näkyisi päällepäin. Väkivallan seuraukset ovat usein pitkäkestoisia.

Esimerkkejä väkivallan seurauksista:

Psyykkiset ja emotionaaliset

- Ahdistus, pelko, viha, toivottomuus
- Ristiriitaiset tunteet
- Univaikeudet
- Avuttomuuden tunne, riippuvuus
- Voi johtaa muutoksiin käyttäytymisessä ja jopa persoonallisuudessa

Fyysiset

- Mustelmat, naarmut, haavat, murtumat
- Vakava loukkaantuminen/vammautuminen
- Psykosomaattinen oireilu (esim. säryt ja kivut ilman ilmeistä aiheuttajaa)
- Kuolema