Työskentelyn periaatteet


Tarjoamme keskusteluapua kaikenikäisille. Alaikäisiltä tarvitaan huoltajan / huoltajien tuki ja lupa työskentelylle.

Käynnit meillä ovat maksuttomia. Käyntikertoja on 1-5. Sovellamme työssämme Lyömätön tie - Väkivallan katkaisuohjelmaa®. Tapaamisille asetamme yhteiset tavoitteet. Työskentelyn tavoite on aina väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen sekä väkivallattomuus- ja turvataitojen opettelu. Jokaisella on oikeus omaan tarinaan ja tulla kuulluksi.