Työskentelyn periaatteet


Tarjoamme keskusteluapua kaiken ikäisille, kunnioittaen jokaisen itsemäärittelyä sukupuolestaan ja muista identiteeteistään sekä kulttuuritaustastaan. Tarvittaessa järjestämme tulkkauksen työskentelyn tueksi. Toimitilaan on esteetön pääsy ja tiloissa on sukupuolineutraali wc. 

Käynnit meillä ovat maksuttomia. Työskentely on lyhytkestoista. Väkivallan tekijöiden kanssa työskentelyssä sovellamme Turvallisille raiteille -Väkivallan katkaisuohjelmaa. Tapaamisille asetamme yhteiset tavoitteet. Työskentelyn tavoite on aina väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen sekä väkivallattomuus- ja turvataitojen opettelu. Jokaisella on oikeus omaan kokemukseen ja oikeus tulla kuulluksi.

Noudatamme työskentelyssämme Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön laatukriteerejä sekä arvoja: turvallisuus, kunnioittaminen, asiakkaan osallisuus, luotettavuus, toivon luominen.