Työskentelyn periaatteet


Tarjoamme keskusteluapua kaiken ikäisille, kunnioittaen jokaisen itsemäärittelyä sukupuolestaan ja muista identiteeteistään sekä kulttuuritaustastaan. Toimitilaan on esteetön pääsy.

Käynnit meillä ovat maksuttomia. Työskentely on lyhytkestoista. Väkivallan tekijöiden kanssa työskentelyssä sovellamme Turvallisille raiteille -Väkivallan katkaisuohjelmaa. Tapaamisille asetamme yhteiset tavoitteet. Työskentelyn tavoite on aina väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen sekä väkivallattomuus- ja turvataitojen opettelu. Jokaisella on oikeus omaan tarinaan ja tulla kuulluksi. Tarvittaessa järjestämme tulkkauksen työskentelyn tueksi.

Noudatamme työskentelyssämme Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön laatukriteerejä sekä arvoja: turvallisuus, kunnioittaminen, asiakkaan osallisuus, luotettavuus, toivon luominen.