Työskentelyn periaatteet


Tarjoamme keskusteluapua kaikenikäisille.

Käynnit meillä ovat maksuttomia. Käyntikertoja on 1-5. Sovellamme työssämme Turvallisille raiteille -Väkivallan katkaisuohjelmaa sekä Lyömätön tie - Väkivallan katkaisuohjelmaa®. Tapaamisille asetamme yhteiset tavoitteet. Työskentelyn tavoite on aina väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen sekä väkivallattomuus- ja turvataitojen opettelu. Jokaisella on oikeus omaan tarinaan ja tulla kuulluksi.

Noudatamme työskentelyssämme Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön arvoja: turvallisuus, kunnioittaminen, asiakkaan osallisuus, luotettavuus, toivon luominen.