Oletko kokenut väkivaltaa? 


Tarjoamme keskusteluapua henkilöille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa perheessään tai muussa läheisessä suhteessaan.

Kuka tahansa ihminen voi joutua väkivallan kohteeksi. Lähisuhde- tai perheväkivallasta puhutaan silloin, kun väkivaltaa käyttänyt henkilö on nykyinen tai entinen kumppani, vanhempi, lapsi, sukulainen tai muu läheinen.

Kuka tahansa iästä, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta voi kokea lähisuhteissaan väkivaltaa. Väkivalta alkaa usein henkisenä väkivaltana, mutta saa jatkuessaan uusia muotoja ja raaistuu. Lapselle väkivallan kokeminen tai sen todistaminen on erityisen vahingoittavaa.

Väkivaltaan on saatavilla apua. Kenenkään ei tarvitse sietää väkivaltaa eikä jäädä yksin sen kanssa. Väkivalta on aina sitä käyttäneen ihmisen vastuulla.

Tapaamisten tavoitteena on muun muassa tulla kuulluksi, voimaantua ja löytää uusia selviytymiskeinoja.

Työskentelyn jatkona on mahdollista osallistua vertaisryhmään oman työntekijän kanssa yhdessä sopien.

Väkivallasta kannattaa puhua ja siihen on saatavilla apua.