Öppenvårdsenheten Lyömätön linja Mellersta Nyland, som erbjuder service för personer som mött våld i nära relationer, har sedan 1.1.2023 utvidgat sin verksamhet till Östra Nylands område.

23.05.2023

  • Vi erbjuder diskussionshjälp med lågtröskel för alla parter gällande våld i nära relationer. De som arbetar på Lyömätön linja erbjuder hjälp och stöd åt alla i familjen; den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren och även för barn och ungdomar som bevittnat våld. Vår verksamhet baserar sig på individsamtal varefter det är möjligt att vid behov ha par- eller familjesamtal eller delta i stödgruppverksamhet. Vi erbjuder även distans stödsamtal. Våra tjänster är kostnadsfria.

  • Vi betjänar även professionella och erbjuder vid behov pararbete, rådgivning, konsultering och skolning gällande våld i nära relationer.
  • Vi betjänar invånare i Kervo samt alla invånare på Mellersta och Östra Nylands välfärdsområden. Vi har kontor i Kervo och i Borgå. Kontakta oss via vår dejournummer eller via den elektroniska blanketten